Dnevni boravak u staračkom domu- domu za stara lica Odiseja

Dinamičan tempo života I rad u kolektivu od 9h do 17h doveo je do sve većeg broja upita za dnevni smeštaj starih lica. Dnevni boravak starih lica tokom dana ima za cilj da starije osobe kvalitetno provode svoje vreme I imaju potpunu negu. U periodu dnevnog boravka u domu za stare, osoba učestvuje u raznim društvenim aktivnostima ima obezbeđenu hranu kao I adekvatnu zdravstvenu negu kao I dodatne usluge poput fizioterapeuta ili drugog stručnog osoblja.

Kome je namenjen dnevni boravak u domu za stare?

Dnevni boravak u domu za stara lica namenjen je starim osobama koje su usamljene tokom dana, osobama kojima je potreban nadzor I dnevna nega a posebno čalanovima porodice koji nisu u situaciji da tokom dana brinu o svojim bližnjima, nisu sligurni u njihovu bezbednost ako ostanu sami u kući (stanu)

Koja je cena dnevnog smeštaja u domu za stare?

Okvirne cene dnevnog smeštaja su na stranici cenovnik. Cena dnevnog smeštaja u staračkom domu Odiseja, Zemun u mnogome zavisi od fizičke pokretljivosti osobe koja je korisnik usluge dnevnog boravka, tačnije od zdravstvenog stanja osobe koja boravi u dnevnom boravku. Dom za stare Odiseja poseduje licencu za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije I samim tim to predstavlja garanciju o kvalitetu usluga koje poržamo našim korisnicima.

Ukoliko se u toku dnevnog boravka u domu za stare pogorša zdravstveno stanje da li postoji mogućnost da odvezete korisnika do prve primarne ustanove za hitnu medicinsku pomoć?

Da, u slučaju trenutnog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika dnevnog smeštaja doma za stare Odiseja, pozivamo hitnu pomoć ukoliko oni nisu u mogućnosti da odmah dođu mi našim vozilom odvozimo korisnika do primarne ustanove koja je dežurna kako bi smo dobili hitnu medicinsku pomoć.

Da li u toku dnevnog boravka u domu za stara lica Odiseja korisnik dobije hranu?

Da. Tokom dana u staračkom domu Odiseja korisnik dobija tri obroka I užine.

Šta sve obuhvata dnevni boravak u domu za stara lica Odiseja u Zemunu?

  • U toku dnevnog boravka, kao što smo već napomenuli korisnik dobija sva tri obroka I užinu
  • Stalni nadzor medicinskog osoblja
  • Medicinsku sestru tj negovateljicu
  • Usluge socijalnog radnika I fizioterapeuta po potrebi
  • Mogućnost prevoza starog lica ( Ukoliko je potreban svakodnevni prevoz starog lica ovakav vid usluge se dodatno naplaćuje. Naš dom se nalazi u Zemunu u Beogradu I u dogovoru sa vama bi smo formirali I cenu devnog boravka ukoliko je potreban I svakodnevni prevoz.)

Koliko vremenski traje produženi boravak u staračkom domu?

Jedan dan u dnevnom boravku ( produženom boravku) u staračkom domu okvirno traje od 7h do 19h. Precizno vreme dogovaramo prema potrebama svakog korisnika posebno i u skladu sa obavezama i željama članova njihovih porodica.

Ukoliko se pak odlučite za celodnevni boravak ili vam je potreban neko ko će povremeno brinuti o vašem bližnjem možemo se dogovoriti  jer mi vršimo visok nivu usluga koje možete pogledati na našem sajtu