Budući da je naša filozofija rada usmerena na brizi i nezi, te teži ka potpunom zadovoljavanju potreba stanara našeg doma za starije i nemoćne osobe, vodimo računa da broj ljudi u domu nikad ne premaši kapacitet našeg osoblja, da se posveti svakom dovoljno pažnje, odnosno koliko mu je potrebno. Zato osoblje manadžementa, Doma Starih Odiseja u Beogradu, vodi računa da bi zaista kvalitet bio onakav kakav treba da bude i da bi ispunio glavne smernice naše misije i pružio vam iskustvo boravka kakvo i sami želite, puno vodi računa o infrastrukturi ovog porodičnog doma, njegovim kapacitetima, odnosu broju soba i stanara, te kvalitetu smeštaja. Iz tog razloga, uprava Doma Starih Odiseja u Beogradu ne gleda na upravljanje smeštajem starih lica u dom samo kao bavljenje brojem soba i kreveta, nego i distribuciju kapaciteta osoblja da se bavi svakom osobom i osobama u njima sa dovoljno personalizovane nege i posvećenosti njihovim potrebama.

Dom za stare Odiseja ima dovoljno kapaciteta za primanje novih osoba. Ima kapacitet smeštaja o kojima brine stručno osoblje; lekari, socijalni radnici, medicinsko osoblje, fizioterapeuti i radni terapeuti. Sobe su jednokrevetne i dvokrevetne. Sobe imaju kupatilo opremljeno prema međunarodnim standardima, klimu, telefon i TV. Kuhinja našeg doma za penzionere opremljena je po HACCP standardima. Za svaku sobu obezbijeđena je mogućnost visokog medicinskog nadzora i hitne lekarske intervencije. Na prostrani dnevni boravak i trpezariju nastavlja se dvorište prijatno za odmor.

Smeštaj pokretnih, polupokretnih i nepokretnih osoba uključuje:

  • 24 časovnu medicinsku negu
  • lekara
  • fizikalnu i radno okupacionu terapiju
  • nastavak terapije hroničnih bolesti
  • biblioteka
  • pružanje usluga po potrebi korisnika: frizerski salon, verske usluge i ostalo.