Dom za stara lica-Odiseja- zapošljava strućno, edukovano, iskusno osoblje za rad sa starijom populacijom.
Lekar, fizioterapeut, radni terapeut, medicinske sestre, socijalni radnik, spremačice, na raspolaganju su Vam 24 časa.
U slučaju da postoji potreba spremni smo da angažujemo i ostale specijaliste iz svih oblasti medicine

Zdravstvenu negu sprovode medicinske sestre (SSS i VŠS) kroz svih 24 sata, a postupci su sledeći:

- Kompletna ili delimična nega bolesnika

- Sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja (upale pluća, tromboze dekubitusa i kontraktura)

- Toaleta i previjanje rana

- Infuzione terapije

- Peroralna i lokalna terapija

- Primena terapije kiseonikom

- Merenje vitalnih funkcija

- Uzimanje materijala za laboratorijske analize

- Klizma

- Kateterizacija